Vervolmaking Zeis

Tijdens deze halve dag worden de basistechnieken maaien en wetten kort herhaald, maar richten we ons vooral op meer gevorderde technieken. Ruigte- en detailmaaien passeren de revue. We zoeken steilere taluds langs de gracht op, maaien eens onder water of gazonmaaien. Afhankelijk van de terreingesteldheid slaan we onze slag, en worden aangepast zeisbladen ingezet. Je kunt volop verschillende zeisbladen testen en doorlopend kan je vragen stellen en kijkt Kevin mee waar je maaislag kan bijgestuurd worden.

Lesgever
Na een opleiding Biologie en een onderzoek naar de gevolgen van overstromingen op ongewervelden, verkoos Kevin Lambeets zich professioneel in te zetten voor natuurbescherming. Dit was niet nieuw voor hem, want al sinds 2004 is hij actief als vrijwilliger in het natuurgebied Grote Getevallei, waar hij zich toespitst op praktisch natuurbeheer en natuurstudie. Daarnaast is Kevin geïntrigeerd door handwerktuigen, ecologisch tuinieren en kunstsmeden.

Aantal deelnemers
Minimum aantal deelnemers: 6
Maximaal aantal deelnemers: 10

Meebrengen
Goesting om te beginnen! Verder zijn handschoenen erg handig en indien je zelf in het bezit bent van een zeis mag je deze ook zeker meebrengen (maar dit is geen vereiste).

Prijs
De kosten voor deze initiatie zijn € 67,50. Dit is inclusief koffie/thee en alle benodigd materiaal.

Wanneer?
Zondag 6 oktober 2024
We starten om 8.30 uur en om +/- 12.30 uur ronden we af.
Inschrijven kan HIER