Algemene Voorwaarden Kamperen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die kampeert op het terrein van Huize Chartreuze.


Algemeen

 1. Gasten mogen alleen kamperen op het terrein van Huize Chartreuze gedurende de overeengekomen periode (maximaal 2 nachten)
 2. Gasten mogen hun tent opzetten op de door verhuurder aangewezen plaats en nergens anders.
 3. Gasten mogen uitsluitend gebruikmaken van het gebouw gedurende deze periode
 4. Gasten mogen gebruik maken van de volgende ruimtes in het gebouw: keuken en sanitair. Gebruik van het zijlokaal op de begane grond en activiteiten op het buitenterrein dienen separaat met verhuurder te worden afgestemd.
 5. Kamperen op het terrein en gebruik van de voorzieningen in het gebouw zijn op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gasten.
 6. Gasten zijn verantwoordelijk voor het tegengaan van overlast bij het gebruik en betreden en verlaten van het gebouw.
 7. Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen afspraken per direct te beëindigen, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de kosten
 8. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden verwijderd van het terrein, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de huur.
 9. Het terrein en het gebouw zijn niet beschikbaar voor verhuur aan groepen die zich schuldig maken aan discriminatie of activiteiten die strijdig zijn met de wet.

Gebruik van het gebouw

 1. In de keuken hangen de huisregels van het gebouw. Deze dienen steeds te worden nageleefd.
 2. Indien u zaken aantreft die stuk zijn of niet functioneren dient dit per direct te worden gemeld.
 3. Borden, bestek en keukengerei zijn in de keuken aanwezig. Deze mag u gebruiken maar dienen na gebruik afgewassen, afgedroogd en teruggelegd te worden,
 4. De koelkast kunt u gebruiken. Zet steeds uw naam op uw producten om misverstanden te voorkomen. Aan het einde van uw verblijf dient u uw eigen spullen uit de koelkast te halen en er mogen geen etensresten worden achtergelaten.
 5. Het gebouw is rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plek, peuken dienen in de asbak gegooid te worden en niet op de grond, op het terrein of in het bos!
 6. Al het afval dient in de juiste en daarvoor bestemde bakken te worden gegooid. In het gebouw en op het terrein zijn diverse afvalbakken.

Gebruik van de buitenruimte en het bos

 1. Gasten mogen gebruik maken van de buitenruimte bij de accommodatie.
 2. Het is niet toegestaan meubilair van binnen buiten te gebruiken, met uitzondering van de houten klapbanken- en tafels.
 3. Voor speciale activiteiten dient men van tevoren overleg te plegen met de verhuurder.
 4. Voor gebruik van het bos gelden de regels van het agentschap Natuur en Bos: hou de omgeving genietbaar voor iedereen: laat geen vuil achter, hou honden aan de leiband, maak geen overbodig lawaai en respecteer de voor speciale doelgroepen bestemde paden en ruimtes.
 5. Zowel binnen als buiten is geen versterkte muziek toegestaan. Vanaf 22.00 uur dient het buiten absoluut stil te zijn.

Kampvuur

 • Kampvuur mag alleen gemaakt worden op aanvraag en na goedkeuring door verhuurder.
 • Hout kan tegen een vergoeding bij Huize Chartreuze vzw worden afgenomen.
 • Vuur is alleen toegestaan in de kampvuurbak en dient binnen de perken te worden gehouden (maximaal 1m x 1m x 0,6m; lxbxh).
 • De bak dient na gebruik schoongemaakt te worden.

Parkeren

 • Parkeren is mogelijk op de openbare parkeerplaats aan de Lindenstraat in Holsbeek (op 5 minuten loopafstand), naast huisnummer 53
 • Fietsen kunnen bij de accommodatie neergezet worden.
 • Laden en lossen kan bij de accommodatie.
 • Alle paden en deuren dienen steeds vrij toegankelijk te zijn ivm bereikbaarheid van hulpdiensten.

Annulering

Bij annulering van reeds afgesproken data gelden de volgende voorwaarden:

 • Annuleren dient persoonlijk, telefonisch of per email (huizechartreuze@outlook.com) te geschieden.
 • Indien Huize Chartreuze vzw door overmacht of enige andere bijzondere omstandigheid genoodzaakt is de reservering te annuleren, zal zij hiervan de gast direct op de hoogte stellen en geldt de boeking van rechtswege als ontbonden te zijn.

Betaling

 • Voor de kampeerplaatsen wordt geen vergoeding gevraagd. Uiteraard mag u een vrijwillige bijdrage doen, in welke vorm dan ook.

Aansprakelijkheid

 • Gasten zijn aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan het gebouw en inventaris/vloerbedekking welke veroorzaakt is door de gasten
 • Gasten zijn aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van het gebouw veroorzaakt door gasten

Slotbepalingen

 1. Op alle geschillen tussen de gasten en verhuurder is het  Belgisch recht van toepassing
 2. Bij definitieve reservering wordt er vanuit gegaan dat de algemene voorwaarden gekend zijn. Ze zijn steeds op te vragen bij Huize Chartreuze vzw en te vinden op onze website.