Algemene Voorwaarden Verjaardagsfeestjes

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verjaardagsfeestjes bij Huize Chartreuze vzw.

We bieden 2 verschillende concepten aan:

 • Mét begeleiding door Huize Chartreuze
 • Do It Yourself, zonder begeleiding door Huize Chartreuze

Algemeen

 1. Het verjaardagsfeestje vindt plaats op Huize Chartreuze vzw, Dutselhoek 47 te Holsbeek
 2. Gedurende het gehele feestje dient er minimaal 1 volwassene aanwezig te blijven, ook bij een begeleid feestje. De ouders van de jarige(n) zijn eindverantwoordelijk voor alle kinderen die deelnemen aan het verjaardagsfeestje.
 3. Per activiteit kan het maximaal aantal kinderen en de minimale leeftijd verschillen
 4. Huize Chartreuze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel aan deelnemers van het feestje of diens eigendommen
 5. De kosten van schade aan terrein, personeel of dieren van Huize Chartreuze vzw die moedwillig wordt toegebracht zal worden verhaald op de dader
 6. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door Huize Chartreuze vzw worden verwijderd van het terrein, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de kosten
 7. Een verjaardagsfeestje duurt ongeveer 3 uur en kan bij beschikbaarheid worden gehouden op woensdag namiddag, vrijdag namiddag, zaterdag/zondag, in de schoolvakanties en op feestdagen. 
  Tijdstip voormiddag:    10.00-13.00 uur
  Tijdstip namiddag:       14.30-17.30 uur
  In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Boekingen

 • Vooraf wordt tussen boeker en Huize Chartreuze een datum en tijdstip afgesproken. Dit wordt per e-mail vastgelegd
 • Boekingen worden vastgelegd op volgorde van binnenkomst per e-mail
 • De boeking is pas definitief wanneer het boekingsformulier is ontvangen door Huize Chartreuze en het voorschot van €50,- betaald is (de betaling zit gekoppeld aan het boekingsformulier)

Weersomstandigheden

 1. Het uitgangspunt is altijd een buitenfeestje. Alle activiteiten zullen zoveel mogelijk buiten plaatsvinden
 2. Bij een DIY-feestje is het uitgangspunt ook altijd een buitenfeestje. Er is geen ruimte beschikbaar om een groep binnen te laten spelen
 3. De activiteiten “Laserhooten, Paintball, Help, ik zit in het bos!, Kampen Bouwen en Escaperoom in het bos” kunnen alleen buiten plaatsvinden. Indien de weersomstandigheden te slecht of zelfs gevaarlijk zijn dan kan het zijn dat het feestje verplaatst moet worden naar een andere datum. Er kan ook, minimaal 5 dagen op voorhand, gekozen worden voor een andere activiteit (tegen eventuele meerprijs) die ook binnen gedaan kan worden.  
 4. De activiteiten “Insectenhotels, Vogelhuisjes, of Bloementuintje maken” kunnen bij alle weersomstandigheden doorgaan, deze activiteit kan ook binnen plaatsvinden
 5. Bij verwacht slecht weer en/of heel harde wind (in combinatie met uitzonderlijke droogte) kan het zijn dat er geen kampvuur gemaakt kan worden. Voor het roosteren van de marshmallows proberen we dan een alternatief te vinden.
 6. Bij verwacht slecht weer mag de boeker ook zelf initiëren om het feestje te verplaatsen naar een andere datum

Betaling en annulering

 1. De kosten voor de feestjes kunnen verschillen, en zijn afhankelijk van de activiteit die gekozen wordt en het aantal kinderen waarvoor geboekt wordt.
 2. Na afloop van het feestje dient het resterende bedrag contant of met Payconic betaald te worden
 3. Voor ieder feestje geldt een minimumprijs, dit is de prijs voor 10 kinderen. Voor ieder extra kind wordt een vast bedrag gerekend, afhankelijk van de activiteit
 4. Tot 5 dagen van tevoren kan het aantal deelnemers van het feestje naar beneden bijgesteld worden en wordt dit ook verwerkt in de prijs (met inachtname van de minimumprijs van het feestje). Indien na die tijd het aantal deelnemers wordt bijgesteld naar beneden wordt dit niet in de prijs verwerkt.
 5. Tot 2 dagen van tevoren kan het aantal deelnemers van het feestje naar boven bijgesteld worden en wordt dit ook verwerkt in de prijs (met inachtname van de minimumprijs van het feestje).
 6. Tot 7 dagen van tevoren kan het feestje kosteloos worden geannuleerd en zal het voorschot van 50 euro worden teruggestort
 7. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van het feestje zal het voorschot niet teruggestort worden (met uitzondering van annulering door slecht weer)
 8. Annuleringen of wijzigingen dienen per email (huizechartreuze@outlook.com) te gedaan te worden
 9. Indien Huize Chartreuze verplicht gesloten wordt door maatregelen vanuit de overheid zal een voucher ter waarde van het reeds betaalde bedrag uitgegeven worden. Dit voucher is oneindig geldig, kan ook voor andere activiteiten gebruikt worden en is overdraagbaar aan derden
 10. Indien Huize Chartreuze door overmacht genoodzaakt is de reservering te annuleren, zal zij hiervan de boeker direct op de hoogte brengen. In overleg wordt gekeken voor een andere datum of definitieve annulering van het feestje. In geval van annulering wordt het voorschot van €50,-  onmiddellijk door Huize Chartreuze vzw teruggestort. De boeker heeft geen enig ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Parkeren

 1. Parkeren op het terrein van Huize Chartreuze is alleen toegestaan voor de ouders van de jarige!
 2. Parkeren bij de (over)buren is NIET toegestaan!
 3. Ouders van genodigden dienen te parkeren op de openbare parking aan de Lindestraat, ietsje verder dan het huis met huisnummer 53 (“Parking Natuuroase Chartreu-ZEN-bos”). Deze parking is gelegen op zo’n 3 minuten wandelen van Huize Chartreuze
 4. Fietsen kunnen bij Huize Chartreuze vzw neergezet worden

Slotbepalingen

 1. Op alle geschillen tussen de boeker en Huize Chartreuze vzw is het Belgisch recht van toepassing
 2. Bij het boeken van het feestje wordt er vanuit gegaan dat de algemene voorwaarden gekend zijn. Ze zijn steeds op te vragen bij Huize Chartreuze vzw en in te zien op onze website.