Algemene Voorwaarden Verjaardagsfeestjes

Algemeen

 1. Het verjaardagsfeestje vindt plaats op Huize Chartreuze vzw, Dutselhoek 47 te Holsbeek
 2. Gedurende het gehele feestje dient er minimaal 1 volwassene aanwezig te blijven. Ouders zijn verantwoordelijk voor alle kinderen die deelnemen aan het verjaardagsfeestje.
 3. Per activiteit kan het maximaal aantal kinderen en de minimale leeftijd verschillen
 4. Huize Chartreuze vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel aan deelnemers van het feestje of diens eigendommen
 5. De kosten van schade aan terrein, personeel of dieren van Huize Chartreuze vzw die moedwillig wordt toegebracht zal worden verhaald op de dader
 6. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door Huize Chartreuze vzw worden verwijderd van het terrein, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de kosten

Boekingen

 1. Vooraf wordt tussen boeker en Huize Chartreuze vzw een datum en tijdstip afgesproken. Dit wordt per e-mail vastgelegd
 2. Een verjaardagsfeestje duurt ongeveer 3 uur en kan worden gehouden op woensdag namiddag, vrijdag namiddag, zaterdag/zondag, in de schoolvakanties en op feestdagen. 
  Tijdstip voormiddag:    10.00-13.00 uur
  Tijdstip namiddag:       14.30-17.30 uur
  In overleg kan hiervan worden afgeweken.
 3. De boeking is pas definitief wanneer het boekingsformulier is ontvangen door Huize Chartreuze en het voorschot van €50,- overgemaakt is op rekeningnummer BE26 36318624 8629 op naam van Huize Chartreuze vzw, onder vermelding van naam van de jarige en datum van het feestje

Weersomstandigheden

 1. De activiteiten Laserhooten, paintball, Help, ik zit in het bos! en kampen bouwen vinden buiten plaats. Indien de weersomstandigheden te slecht of zelfs gevaarlijk zijn dan kan het zijn dat het feestje verplaatst moet worden naar een andere datum. Er kan ook, minimaal 2 dagen op voorhand, gekozen worden voor een andere activiteit (tegen eventuele meerprijs).
 2. De activiteiten Bijenwaskaarsen, insectenhotels, vogelhuisjes, zeepjes of een bloementuintje maken kunnen bij alle weersomstandigheden doorgaan, deze activiteit kan ook binnen plaatsvinden
 3. Bij slecht weer of heel harde wind kan het zijn dat er geen kampvuur gemaakt kan worden. Voor het roosteren van de marshmallows proberen we dan een alternatief te vinden.
 4. Bij slecht weer mag de boeker ook zelf aangeven het feestje te willen verplaatsen naar een andere datum.

Betaling en annulering

 1. De kosten voor de feestjes kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de activiteit die gekozen wordt en het aantal kinderen waarvoor geboekt wordt.
 2. Na afloop van het feestje dient het resterende bedrag contant of met Payconic betaald te worden
 3. Voor ieder feestje geldt een minimumprijs, dit is de prijs voor 10 kinderen. Voor ieder extra kind wordt een vast bedrag gerekend, afhankelijk van de activiteit
 4. Tot 5 dagen van tevoren kan het aantal deelnemers van het feestje naar beneden bijgesteld worden en wordt dit ook verwerkt in de prijs (met inachtname van de minimumprijs van het feestje). Indien na die tijd het aantal deelnemers wordt bijgesteld naar beneden wordt dit niet in de prijs verwerkt.
 5. Tot 2 dagen van tevoren kan het aantal deelnemers van het feestje naar boven bijgesteld worden en wordt dit ook verwerkt in de prijs (met inachtname van de minimumprijs van het feestje).
 6. Tot 7 dagen van tevoren kan het feestje kosteloos worden geannuleerd en zal het voorschot van 50 euro worden teruggestort
 7. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van het feestje zal het voorschot niet teruggestort worden
 8. Annuleringen of wijzigingen dienen per email (huizechartreuze@outlook.com) te gedaan te worden
 9. Indien Huize Chartreuze verplicht gesloten is door maatregelen vanuit de overheid zal een voucher ter waarde van het reeds betaalde bedrag uitgegeven worden. Dit voucher is oneindig geldig, kan ook voor andere activiteiten gebruikt worden en is overdraagbaar aan derden
 10. Indien Huize Chartreuze vzw door overmacht genoodzaakt is de reservering te annuleren, zal zij hiervan de boeker direct op de hoogte brengen. In overleg wordt gekeken voor een andere datum of definitieve annulering van het feestje. In geval van annulering wordt het voorschot van €50,-  onmiddellijk door Huize Chartreuze vzw teruggestort. De boeker heeft geen enig ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Parkeren

 1. Parkeren op het terrein van Huize Chartreuze is alleen toegestaan voor de ouders van de jarige!
 2. Parkeren bij de (over)buren is NIET toegestaan!
 3. Ouders van genodigden kunnen parkeren op de openbare parking aan de Lindenstraat in Holsbeek ter hoogte van huisnummer 53 (gelegen op zo’n 3 minuten wandelen van het terrein van Huize Chartreuze)
 4. Fietsen kunnen bij Huize Chartreuze vzw neergezet worden

Slotbepalingen

 1. Op alle geschillen tussen de boeker en Huize Chartreuze vzw is het  Belgisch recht van toepassing
 2. Bij het boeken van het feestje wordt er vanuit gegaan dat de algemene voorwaarden gekend zijn. Ze zijn steeds op te vragen bij Huize Chartreuze vzw en in te zien op onze website.