Algemene Voorwaarden Verhuur kantoor/praktijkruimtes Het Uilennest

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 2 ruimtes in het Uilennest.

Definities
Huurder:                      Huurder kantoor/praktijkruimte het Uilennest
Verhuurder:               Boomverzorging Bruno bvba

Omschrijving en inrichting ruimtes:

Ruimte “Steenuil”

Deze ruimte bevindt zich op de eerste verdieping en is standaard ingericht met:

 • Bureau + bureaustoel
 • Zitje voor 4 personen
 • Whiteboard, inclusief toebehoren
 • Flipover, inclusief papier en stiften

Ruimte “Bosuil”

Deze ruimte bevindt zich op de zolderverdieping is standaard ingericht met:

 • Bureau + bureaustoel
 • Vergadermogelijkheid voor 8 personen
 • Whiteboard, inclusief toebehoren
 • Flipover, inclusief papier en stiften

Algemeen

 1. De huurder mag uitsluitend gebruikmaken van de ruimte gedurende de overeengekomen huurperiode.
 2. De huurder mag daarnaast gebruik maken van het sanitair en de keuken op de 1e verdieping en de gezamenlijk wachtruimte op de begane grond
 3. Huur van de ruimte geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.
 4. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de ruimtes ligt bij de huurder van de ruimte. De huurder dient altijd zelf aanwezig te zijn bij het gebruik van de ruimte.
 5. De huurder is niet bevoegd het recht tot medegebruik over te dragen aan derden, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.
 6. De huurder is verantwoordelijk voor het tegengaan van overlast bij het gebruik en betreden en verlaten van de ruimte, alsook buiten.
 7. Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de huur.
 8. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden. verwijderd uit de ruimte, het gebouw en van het terrein, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de huur.
 9. De ruimtes zijn niet beschikbaar voor verhuur aan mensen/groepen die zich schuldig maken aan discriminatie of activiteiten die strijdig zijn met de wet.

Gebruik van de ruimtes

 1. Indien u zaken aantreft die stuk zijn of niet functioneren dient dit per direct te worden gemeld.
 2. We vertrouwen erop dat u het ons meldt als er onverhoopt iets vervangen of gerepareerd moet worden na uw verblijf.
 3. Huurder kan gebruik maken van de faciliteiten in de keuken, zoals de waterkoker en koffiemachine.
 4. Na afloop van de huurperiode dient de koffie/thee-apparatuur in de keuken netjes te worden achtergelaten en de afwas gedaan te zijn.
 5. De koelkast dient leeg te zijn en er mogen geen etensresten worden achtergelaten.
 6. Het gebouw is volledig rookvrij. Roken is uitsluitend buiten toegestaan, peuken dienen in de asbak gegooid te worden en niet op de grond, op het terrein of in het bos!
 7. De huurder dient de ruimte op dezelfde manier, en borstelschoon, achter te laten als de verhuurder het heeft opgeleverd. Indien dit niet het geval is worden extra kosten in rekening gebracht.

Parkeren

 1. Parkeren kan naast het gebouw. Indien deze parking vol is, dan is parkeren mogelijk op de openbare parkeerplaats in Lindestraat (naast huisnummer 53) in Holsbeek. Vanaf hier is het ongeveer 5 minuten wandelen.
 2. Fietsen kunnen in de fietsenrekken naast het gebouw geplaatst worden.
 3. Alle paden en deuren dienen steeds vrij toegankelijk te zijn ivm bereikbaarheid van hulpdiensten.

Annulering

Bij annulering van reeds afgesproken data gelden de volgende voorwaarden:

 • Tot 48 uur voor aanvang kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt aan de huurder 100 % van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.
 • Annuleren dient persoonlijk, telefonisch of per email (administratie@boomverzorgingbruno.be) te geschieden.
 • Indien Boomverzorging Bruno door overmacht of enige andere bijzondere omstandigheid genoodzaakt is de reservering te annuleren, zal zij hiervan de huurder direct op de hoogte stellen en geldt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden te zijn. Indien er reeds betaald is zal dit bedrag onmiddellijk door Boomverzorging Bruno worden teruggestort. De huurder heeft geen enig ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Betaling

 • Betaling geschiedt achteraf. Maandelijks wordt door de verhuurder een factuur gestuurd naar huurder.
 • De huurprijzen zijn apart beschreven in de prijslijst verhuur kantoor/praktijkruimte Het Uilennest
 • Als huurder langer gebruik maakt van het gebouw dan overeengekomen, worden extra kosten in rekening gebracht. Voor elk gestart uur wordt een geheel uur gerekend.

Aansprakelijkheid

 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan de ruimte en inventaris/vloerbedekking welke veroorzaakt is door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot het gebouw gedurende de huur van de ruimte .
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de ruimtes veroorzaakt door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot het gebouw gedurende de huur van de ruimte.

Slotbepalingen

 1. De huurovereenkomst is pas definitief wanneer deze getekend retour is gestuurd.
 2. Op alle geschillen tussen de huurder en verhuurder is het  Belgisch recht van toepassing
 3. Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt er vanuit gegaan dat de algemene voorwaarden gekend zijn. Ze zijn steeds op te vragen bij Boomverzorging Bruno bvba en te vinden op onze websites www.boomverzorgingbruno.be en www.huizechartreuze.be